neljapäev, 29. september 2016

Kasulik ettevõtmisele

Majandustegevuse register - MTR

Eduka äri alustamiseks tuleb käbida mitut rida registreerimist.Esiteks, teil tuleb registreerida majandustegevus registris, kui teie tegevus seda nõuab.

Registreerimiseks majandustegevuse rigisris nõutavad valdkonnad ja tegevusalad:
- Jaekaubandus
- Toitlustamine
- Hulgikaubandus
- Teenindus
- Kaubanduse korraldaja
- Reisiettevõtja
- Surveseadmetööd, gaasitööd, tõsteseadmetööd, masinatööd, gaasipaigaldise ehitamine ja lifti paigaldamine
- Elektritööd
- Personali sertifitseerimisasutusena tegutsemine .
- Tehnilise kontrolli teostamine, mõõte- ja teimilaborina tegutsemine
- Vedelkütuse import, eksport, müük või hoiuteenuse osutamine.
- Ehituse valdkond  
- Raudtee-ehitus
- Kaevandamine
- Finanantsteenus (valuutavahetusteenus, makseteenus, alternatiivsete maksevahendite  teenus, pandimajateenus, jne)
- Pürotehnilise toote käitleja
- Tuleohutus
- Kahjuritõrje korraldamine
- Rehabilitatsiooniteenuse osutamine
- Majutusteenuse osutamine
- Tööturuteenuse osutamine ja renditööjõu vahendamine
- Lapsehoiu- või asenduskoduteenuse osutamine.
- Osoonikihti kahandavate ainetega tegelemine
- Kaubandusliku loterii korraldamine
- Erihoolekandeteenuse osutamine

Ettevõtja peab kinnitama registreerimise õigsuse igaaastaselt enne 15 aprilli. Selleks võib kasutada alljärgneva vormi:
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=vormid

See on tasuta.

Selle võib allkirjastada digitaalselt ja saata mailiga või allkirjastada vormi ja saata tavalise postiga.
Selleks et kontrollida oma või teise firma andmed
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsireg

Andmete õigust kontrollib tarbijakaitseinspektor. Ta kontrollib andmete vastavust reaalsusega. Näiteks: avamisajad või avamiskoht, nimetus või teenuste või toodete nimekiri jne.
Tegevusluba antakse välja vastavalt linnaosadele
http://www.tallinn.ee/linnaosad

Enne vormi avaldamist tuleb maksta riigilõiv summas 300 krooni. See on ühekordne maks ning selle ei tule maksta järgmine aasta

Riigilõiv peab maksta alljärgnevatel andmetel:
http://www.tallinn.ee/ettevotjale/Kuidas-taotleda-registreeringut-majandustegevuse-registris
Samuti samal lingil te saate kõik täpne informatsioon. Registreerimisel saab tuua vorm kohapeale, saata postiga või elektroonilise teel, enne allkirjastades digitaalselt.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar